چگونگی شرکت در دومين جشنواره دستاوردهای رايانه ای

     about    categories     judging     participate     advisory board     partners & sponsors     press     contact

 

 WSIS 2005 - Pictorial Report
Tunis
16-18 November 2005

گزارش تصويری از اجلاس جامعه جهانی اطلاعات در تونس


مجمع عمومی


مجمع عمومی


سخنرانی خانم شيرين عبادی در مراسم افتتاحيه WSIS 2005 به نمايندگی از NGO های جهان


سخنرانی وزير ICT  (روز سوم اجلاس)


سخنرانی سپهر دهپور نماينده WSA در ايران و عضو هيات عالی داوران رقابتهای جهانی WSA 2005 در مورد برگزاری نخستين جشنواره دستاوردهای رايانه ای ايران.


غرفه WSA


غرفه WSA


غرفه WSA
تماشاچيان مشغول ديدن presentation يکی از آثار برنده می باشند.


غرفه کشور ژاپن، در اين غرفه نوع جديدی از تلويزيون سه بعدی معرفی شد که بدون نياز به عينک مخصوص ، با تشخيص محل چشمهای بيننده، با فرستادن سيگنالهای خاص به سمت بيننده، تصوير سه بعدی ايجاد می نمود.غرفه کشور فرانسه


غرفه کشور ايران