شما هم ميتوانيد در پنجمين جشنواره دستاوردهای رايانه ای شرکت کنيد...

     about    categories     judging     participate     advisory board     partners & sponsors     press     contact

What happened in 2005 Do we need to send source code?How to apply a website?

   
  • ثبت نام رقابت بين‌المللی نرم‌افزارها و سايتهای مخصوص موبايل و تبلت: آيا اثر شما نماينده ايران خواهد شد؟ اگر App قابل ارائه داريد، فرصت را از دست ندهيد و اينجا کليک کنيد.

  • با پايان داوری، برترين آثار رايانه ای دوره 92-1391 مشخص و اعلام شدند. جهت مشاهده ليست برندگان اينجا را کليک فرماييد.

  • !Youth Award کمتر از 30 سال داريد؟ با کمک اينترنت به اهداف خيرخواهانه يا توسعه‌ای مانند مبارزه با فقر و بيماری، حفظ محيط زيست، آموزش همگانی و.. کمک می‌کنيد؟ جايزه و حمايت ويژه خودتان منتظر شماست

جهت مشاهده بروشور رقابتها حاوی توضيحات و برندگان گذشته روی تصویر زیر کلیک نمایید:


 

  • 4 اثر ايرانی با موفقيت جهانی
    دستکش سخنگو اختراع علی ميزانی در e-Health، ياخته شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و هليکوباکتر پيلوری در e-Science و اثر جامع تفاسير نور مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسلامی قم در اداور گذشته برگزيده داوران جهانی و افتخار آفرين شدند.

   Iranian e-Solutions Festival is the approved national contest for the preselection of WORLD SUMMIT AWARD to select quality e-content and promote creativity and innovation in new media applications in Iran. This multi-aim award, encourages creativity, drives young talents toward international contests, nominates the 8 best Iranian e-Contents, 1per each category to the UN-WSIS Award.

ثبت نام آغاز شد: WSA 1391-92!

   هشت اثر برتر شاخه های اصلی چهارمین جشنواره WSA ايران، همانند چهار دوره قبل، علاوه بر تقدير در کشور به عنوان نمايندگان کشورمان به رقابتهای جهانی UN WSIS Award  ارسال می شوند.

WSA تنها جشنواره اي است که در اين مقياس در جهان برگزار مي شود و امروزه با وجود توانمندي‌هاي ايرانيان، متاسفانه شناخت جهانيان نسبت به توانمندی‌هاي کشورمان تنها در حد برخي نمايشگاه‌هاي خارج از کشور است که بسياري از متخصصان و به ويژه شرکت هاي کوچک و فعالان خانگي حوزه ICT که بخش عمده کارشناسان جوان کشورمان را تشکيل مي دهند راهي به آن پيدا نمي کنند و از سوي ديگر اکثر جشنواره هاي جهاني آثار و دستاورد هاي فارسي را نميپذيرند حال آنکه جشنواره حاضر که زير نظر سازمان ملل متحد برگزار ميشود تمامي زبانهای سازمان ملل را به رسميت مي شناسد و آثار و دستاورد هاي فارسي نيز مي توانند در آن شرکت کنند.
 

لينکهايی برای اطلاعات بيشتر

در صورت تمايل به همکاری و حمايت از جشنواره آينده با شماره تلفن 66948480 تماس حاصل فرماييد.