دومين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهای رايانه ای ايران در آينه رسانه‌ها (آرشيو)

- روزنامه فناوران، 5 اسفند
- خبرگزاری آفتاب، 5 اسفند
- روزنامه فناوران، 1 اسفند
- خبرگزاری ايرنا،  2 اسفند
- روزنامه فناوران اطلاعات، 8 بهمن
- خبرگزاری برنا، 8 بهمن
- خبرگزاری جمهوری اسلامی، 7 بهمن
- ديده بان IT ايران، 7 بهمن
- هفته نامه بزرگراه فناوری، 6 بهمن
- شبکه خبر سيما، 5 بهمن
- ديده بان IT ايران، 3 بهمن
- شبکه خبری برنا، 3 بهمن
- روزنامه فناوران اطلاعات، 27 دی
- ديده بان IT ايران، 26 دی
- خبرگزاری جمهوری اسلامی، 26 دی
- شبکه خبری برنا، 26 دی
- مهر ارقام، 26 دی
- روزنامه فناوران اطلاعات، 25 دی
- شبکه خبری برنا، 23 دی
- روزنامه اقتصاد پويا، 22 دی
- ديده بان IT ايران، 22 دی
- خبرگزاری ايرنا، 19 دی
- هفته نامه علم روز، 17 دی
- روزنامه فناوران اطلاعات، 15 دی
- شبکه خبری برنا، 15 دی
- ديده بان IT ايران، 12 دی
- سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور، 4 دی
- فراخوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- فراخوان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی
- فراخوان شورای عالی انفورماتيک
- فراخوان سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور
- راديو جوان، مصاحبه با دبير جشنواره، 4 آذر
- خبرگزاری ايرنا، 4 آذر
- روزنامه اقتصاد پويا، 28 آبان
- روزنامه جهان اقتصاد، 27 آبان
- خبرگزاری ايرنا، 26 آبان
- روزنامه فناوران اطلاعات، 23 آبان
- روزنامه اقتصاد پويا، 22 آبان
- روزنامه جهان اقتصاد، 22 آبان

- خبرگزاری جمهوری اسلامی، 21 آبان
- خبرگزاری مهر، 21 آبان: 1  2
- پايگاه خبری وبنا، 20 آبان: 1  2
- روزنامه فناوران اطلاعات، 19 آبان
- شبکه خبری برنا، 19 آبان
- روزنامه فناوران اطلاعات، 17 آبان
- روزنامه اقتصاد پويا، 13 آبان

- روزنامه فناوران اطلاعات، 13 آبان
- خبرگزاری ايرنا، 12 آبان
- روزنامه فناوران اطلاعات، 5 مهر
- پرتال معاونت فناوری وزارت علوم، 3 مهر
- سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور، 1مهر
- راديو جوان: مصاحبه با دبير جشنواره، 18 شهريور
حجم کمتر       کيفيت بهتر
- روزنامه جام جم، 12 شهريور
- خبرگزاری جمهوری اسلامی، 6 شهريور
- هفته نامه علم روز، 6 شهريور
- پايگاه خبری تابش، 6 شهريور
- واحد مرکزی خبر صدا و سيما، 31 مرداد
- خبرگزاری ايرنا، 31 مرداد

- پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ايران، 31 مرداد
- خبرگزاری ايرنا، 7 مرداد
- خبرگزاری ايسنا، 30 تير
-
پايگاه خبری ايتنا، 30 تير
- هفته نامه عصر ارتباط، 30 تير
- پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ايران، 30 تير
- روزنامه هموطن سلام، 30 تير
- روزنامه خراسان
-
روزنامه ابرار اقتصادی، 24 تير
- واحد مرکزی خبر صدا و سيما، 23 تير
- خبرگزاری ايرنا، 23 تير
- پايگاه خبری وبنا، 23 تير
- بخشی از مصاحبه دبير جشنواره با راديو جوان 17 تير 86
- روزنامه جام جم، 10 تير
- روزنامه جهان صنعت،  7 تير
- پايگاه خبری ITAnalyze، پنجم تير
- شورای عالی فناوری اطلاعات، 4 تير
- روزنامه دنيای اقتصاد، 4 تير
- روزنامه فناوران اطلاعات، 4 تير
- روزنامه ابرار اقتصادی، 3 تير
- شرکت ارتباطات زيرساخت، تير 86
- شرکت مخابرات استان تهران، 3تير
- خبرگزاری جمهوری اسلامی، 2 تير

ساير سايتها:

سايت مرجع متخصصين ايران
سايت ITmen
اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختياری
پورتال جامع پرستاران
جهان صنعت
شبکه اريان
GNU