جایزه ملی جشنواره دستاوردهای رايانه ای ايران در آينه رسانه‌ها

- ايلنا-خبرگزاری کار ايران فروردين92
-وبنا پايگاه خبری وب سايت های ایران فروردين 92
- سایت خبری فناوری اطلاعات اسفند 91
- خبرگزاری ICT اسفند 91
-
IT آنالایز اسفند 91
- تی‌نیوز اسفند 91
- خبر قارسی اسفند 91
- وبنا اسفند 91
- فناوران اسفند 91
-
IT آنالایز خرداد 91
- خبرگزاری ايرنا خرداد 91
- استانداری کرمان خرداد 91
- وایا مدیا اردیبهشت 90
- وزارت بهداشت اردیبهشت 90
- شهرداری شیراز فروردین 90
- خبرگزاري ايرنا  22اسفند 89

- روزنامه فناوران اطلاعات  25بهمن 89
- خبرگزاری ايرنا  24بهمن 89
- خبرگزاری وبنا
- خبرگزاری مهر  24بهمن 89
- خبرگزاری ايرنا  28آذر 89
- خبرگزاری مهر  1دی 89
- سازمان نظام صنفی رايانه‌ای کشور  13دی 89
- روزنامه فناوران  6بهمن 89
- مجله علمی کائسنا
- خبرگزاری وبنا
- خبرگزاری برنا
- پارسه آی تی
- خبرگزاري سبد  9فروردين
- دانشکده مهندسی کامپيوتر اميرکبير  4دی
- باشگاه پژوهشگران دانشجو  1دی
- مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيک  13دی
- صدخبرگزاری صداقت
- پرتال اخبار دانشگاهی
- شرکت داده پردازی ايران
- گروه مديريت اطلاعات ايران
- پايگاه تخصصی نرم افزار ايران
- سايت خبري البرز

- سايت صفارايانه
- خبرگزاري فردا

- سايت مجموعه
- سايت راسخون

اولين دوره رقابتهای بين‌المللی WSA-Mobile برگزار شد. در رسانه‌ها:

خبرگزاری مهر
ايتنا
ايستنا
IT analyze