چگونگی شرکت در پنجمین جشنواره دستاوردهای رايانه ای

     about    categories     judging     participate     advisory board     partners & sponsors     press     contact

What happened in 2005 Do we need to send source code?How to apply a website?

  • ضوابط  پنجمين جشنواره  ملی دستاوردهای رایانه ای

 - خلاصه مهمترين ضوابط جشنواره به عنوان جشنواره مقدماتی WSA:

     شرکت در جشنواره برای تمامی افراد، سازمانها و شرکتهايی که مقر اصلی آنها در ايران قرار دارد آزاد است.

     آثار نيمه تمام يا حتی در مراحل پايانی و تست طراحی يا برنامه نويسی پذيرفته نخواهند شد.

     پايان کار نسخه ای از اثر که در جشنواره شرکت داده می شود بايد بين سال 2011 تا 2013 ميلادی باشد و آثار قديميتر قابل قبول نيستند.

     زبان رابط کاربر برنامه می تواند فارسی باشد ولی زبان اطلاعات مربوط به پروژه و سازندگانش باید در دو نسخه هم به فارسی و هم به انگلیسی باشد که در اين زمينه در انتها مشاوره لازم به برندگان ارائه می شود.

     هر اثر فارغ از تعداد دست اندرکاران آن، فقط و فقط يکبار بايد به جشنواره ارسال شود. افراد، شرکتها يا سازمانهايی که قصد شرکت بيش از يک اثر را دارند کافيست برای هر اثر مراحل ثبت نام و ارسال را به طور مستقل انجام دهند. ارسال يک اثر در چند شاخه حداکثر تا سه شاخه در مرحله مقدماتی بلامانع است.

     اگرچه تمام آنچه به جشنواره ارسال می شود متعلق به آرشيو جشنواره خواهد بود و عودت داده نخواهد شد، استفاده مادی از آنها نخواهد شد.

     آثاری که به تشخيص نمايندگان ما به طور کامل و صحيح ثبت و ارسال نشده باشند يا خلاف قوانين جشنواره، قوانين داخلی و يا بين المللی تشخيص داده شوند، بدون هيچ گونه پاسخی از جشنواره کنار گذاشته خواهند شد.

     با شرکت در اين جشنواره، شما موافقت خود را با تمام قوانين جشنواره ملی و بين المللی WSA که در اين سايت و سايت اصلی آمده است اعلام می فرماييد.

     ثبت کنندگان آثار مسؤول کارکرد سالم، صحيح و بدون مشکل کارها می باشند.

 

Contest rules of Iranian preselection for WSA-2013


• The WSA is open to any company, organization or individual in the content industry
based in Iran.

• There is no limitation regarding the platforms or channels the projects work with.

• All entries have to be real products. No drafts, demonstrations or unfinished projects can be accepted.

• All submitted products must have been completed after January 1st 2009.

• The same product cannot be submitted twice (i.e. submitted again without a major change).

• The producer must own the copyright of all pictures, sounds, contents etc. related to the production of his project. All software used must be licensed.

• The interface of the products can be in Farsi or in any of the United Nations official languages. All producer and project information shall be in both Farsi and English.

• A product can only be submitted for one category. In case of multiple submissions by the same organization, company or team, each product requires a separate registration.

• None of the materials submitted will be returned. One copy/version of each product submitted will be kept in the WSA archive.

• Incomplete submissions and those not following the WSA guidelines will be withdrawn from the WSA selection process without notice. There is no way of challenging such a decision legally.

• When submitting a project to the Jury, participants automatically agree to the guidelines set out by the WSA team.

• Submitting a product to the evaluation and selection process does by no means entitle a producer to any benefits. There is no way of challenging this decision legally.

• Entries in the WSA award have to respect in their contents and user interaction the UN Declaration on Human Rights. Submissions therefore which encourage war, the exercise of violence, fraud, racism or discrimination will not be accepted and eliminated from the jury process. Similarly, submissions which violate international copyright provisions will be excluded from the jury process.

• The WSA Organizers have the right to reject submission / entry without providing any further reason. The WSA Organizers can't be held liable for accepting of submissions or their contents and rights
 


پنجمين جشنواره دستاوردهاي رايانه ای ايران
تلفکس: 66948480
سايت رسمی جشنواره : www.IranWSA.com