چگونگی شرکت در پنجمين جشنواره دستاوردهای رايانه ای

     about    categories     judging     participate     advisory board     partners & sponsors     press     contact

What happened in 2005 Do we need to send source code?How to apply a website?

 
 • هيأت مديره چهارمين جشنواره (سالهای 88-89) :

  • احسان ریاضی اصفهانی   Ehssan Riazi Esfehani
   دبير جشنواره
   IT professional, Security instructor
   Head of Hamsafar solutions

  • سپهر دهپور          Sepehr Dehpour
   رييس هيأت داوران
   WSA Iran Expert 2007
   Rich media designer
   Head of Cgtal active media

  • الناز امیری     Siamak Razavi Karimi
    

  هيأت مديره سومين جشنواره (سالهای 87-88) :

  • احسان ریاضی اصفهانی   Ehssan Riazi Esfehani
   دبير جشنواره
   IT professional, Security instructor
   Head of Hamsafar solutions

  • سپهر دهپور          Sepehr Dehpour
   رييس هيأت داوران
   WSA Iran Expert 2007
   Rich media designer
   Head of Cgtal active media

  • سيامک رضوی کريمی      Siamak Razavi Karimi
   مدير بازرگانی جشنواره
    


 • هيأت مديره دومين جشنواره (سالهای 85-86) :

  • احسان ریاضی اصفهانی   Ehssan Riazi Esfehani
   دبير جشنواره
   IT professional, Security instructor
   Head of Hamsafar solutions

  • سپهر دهپور          Sepehr Dehpour
   رييس هيأت داوران
   WSA Iran Expert 2007
   Rich media designer
   Head of Cgtal active media

  • سيامک رضوی کريمی      Siamak Razavi Karimi
   مدير اجرايی جشنواره و نمايشگاه

  • مسعود هاشمی شبستری     Masoud Hashemi Shabestari
   معاونت پشتيبانی و تشريفات

 • هيأت مديره نخستين جشنواره (سال 83-84):

 •  سپهر دهپور
  نماينده ايران در WSA و عضو هيات عالی داوران WSA2005

 • احسان ریاضی
  دبير علمی جشنواره و رييس هيات داوران

 • سیامک کریمی
  مسئول بخش جذب منابع

 • سعيد خرم رودی
  مسئول امور اجرايي جشنواره

 •       امير جم زاد 
  مسئول دفتر ستاد جشنواره

 •   امير مير مهرکار
  مسئول امور انفورماتيک جشنواره

 • امور هنري مربوط به جشنواره توسط Cgtal active media انجام مي شود.

 • کليه امور اينترنتي و سايت جشنواره توسط Hamsafar solutions انجام مي شود.

 • آیا میخواهید از جشنواره حمایت کنید یا با آن همکاری کنید؟
  جهت حمایت مالی یا معنوی از جشنواره،
  اینجا را کلیک کنید.

پنجمين جشنواره دستاوردهاي رايانه ای ايران
تلفکس: 66948480
سايت رسمی جشنواره : www.IranWSA.com
پاسخگويي به سوالات در رابطه با شرکت در جشنواره:
 

جهت دريافت به موقع آخرين اخبار و اطلاعات جشنواره به خبرنامه جشنواره بپیوندید.