چگونگی شرکت در پنجمين جشنواره دستاوردهای رايانه ای

     about    categories     judging     participate     advisory board     partners & sponsors     press     contact

What happened in 2005 Do we need to send source code?How to apply a website?

 
  • Press Room

 Press kit:

  • The 2nd Festival files are coming soon, please check out in a week


تعدادی از مطالب و اخبار قديمی منتشر شده در رسانه ها:

فايل های مربوط به جشنواره اول:

سومين جشنواره دستاوردهاي رايانه ای ايران
تلفکس: 66948480
سايت رسمی جشنواره : www.IranWSA.com

جهت دريافت به موقع آخرين اخبار و اطلاعات جشنواره به خبرنامه جشنواره بپیوندید.