رقابت های جهانی WSA

با 17 سال سابقه برگزاری نه تنها با سابقه‌ترین جشنواره و رقابت اپ‌ها و سایت‌های ایران، بلکه تنها رقابتی است که برگزیدگان آن مستقیما جهت شرکت در یک رقابت جهانی معرفی می‌شوند. در واقع WSA ایران، مرحله کشوری رقابت‌های جهانی World Summit Awards است که تقریبا تمام کشورهای جهان در آن حضور دارند.
هشت اثر برتر شاخه های اصلی جشنواره WSA ايران، علاوه بر تقدير در کشور به عنوان نمايندگان کشورمان، به رقابتهای جهانی UN WSA ارسال می‌شوند.

حضور در دوره 1401 رقابت های WSA برای همه آزاد و رایگان است. راهنمای ثبت‌نام

زمانبندی جشنواره و رقابتهای جهانی WSA