نخستین حضور ایران در رقابت های جهانی WSA، به سال 1384 برمی‌گردد. دقیقا 17 سال پیش، برگزاری رقابت‌های WSA، برای اولین بار فرصتی را فراهم کرد تا دستاوردهای رایانه‌ای ایران در جهان دیده شوند.

پس از آن در سال 1386، دومین دوره رقابت‌های WSA ایران، تحت عنوان جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای رایانه‌ای ایران در مجموعه تلاش وزارت کار به مدت سه روز برگزار شد.

ادوار گذشته رقابت‌های WSA در آینه رسانه‌ها

 رقابت‌های WSA در آینه رسانه‌ها